Tarieven

Taxatietarieven

Dit tarief geldt alleen voor een woonhuis of appartement:

  • Woningtaxatie standaard bij aan-/verkoop van een woning vanaf € 300,- inclusief BTW;
  • Woningtaxatie met NHG bij aan-/verkoop van een woning vanaf € 350,- en oplopend tot € 600,- inclusief BTW;
  • Woningtaxatie bij aan-/verkoop van een woning gevalideerd door NWWI/Ivalidatie vanaf € 350,- en oplopend to € 600,- inclusief BTW en validatiekosten;
  • Taxatierapport bij oversluiting, scheidingen en succesierechten zijn de prijzen in overleg;
  • Taxatie van een beleggingspand met meerdere woningen (deels) verhuurd vanaf € 450,- inclusief BTW.

In het vaste bedrag zijn een aantal kosten opgenomen, wij gaan hierbij uit van gemiddelde bedragen. Sommige instanties rekenen extreem hoge leges voor milieu, funderingsinformatie of bestemmingsplaninformatie. Indien de kosten voor het opvragen van gegevens boven € 25,- per taxatie bedragen zullen deze meerkosten worden doorberekend aan de opdrachtgever.

Betaling binnen 14 kalenderdagen, betaling via notaris bij passeren akte is mogelijk mits binnen 1 maand na datum rapport.
Bij NWWI zijn wij afhankelijk van de snelheid van NWWI.
Gevalideerde taxatie wordt digitaal aangeleverd, voor papieren rapporten geldt een toeslag van € 25,- voor 2 rapporten.
De kosten van een taxatie ten behoeve van de aankoop van een woning zijn fiscaal aftrekbaar.

Vraag hier uw taxatie aan

Responsive image